Site Reliability Engineer, SRE

Jun 8, 2023

Hledáme kolegy do aplikačních squadů se znalostmi DevOps principů, automatizace nasazování, provozní disciplíny a dále se znalostí moderních technologií jako např. Docker/Kubernetes, Gitlab, CI/CD nástrojů apod. Site Reliability Engineer spolupracuje s vývojovými týmy při nasazování nových aplikací a s týmem provozu při konfiguraci a ladění infrastruktury tak, aby byla zajištěna provozní stabilita aplikací v souladu s požadovanými SLA.
 
Cílem role je pomocí DevOps přístupu a principů zajistit maximální stabilitu aplikací a tím přispívat ke spokojenosti jak milionu klientů KB tak 8000 pracovníků KB s chodem systémů, které potřebují pro svoji každodenní práci.
 
Na čem s námi budete pracovat?
  • Budování a rozvoj OPS kompetencí v DevOps smyslu „You build it, you run it!“
  • Správě služeb na pomezí mezi aplikačním squadem a provozními týmy (INFRA), se zaměřením na middleware platformy
  • Podpoře v automatizaci deploymentu a testování
  • Instalaci nových verzí aplikací a udržování jejich provozu, případně na analyzování nastalých problémů
  • Kapacitním plánování; ladění a optimalizaci provozovaných aplikací
  • Ladění monitorovaných událostí
  • Zajišťování a koordinace řešení zákaznických problémů s týmy podpory a to jak v českém i anglickém jazyce.
  • Držení provozních pohotovostí pokud to SLA bude vyžadovat
Jaké znalosti a zkušenosti se Vám budou hodit?
  • Základní znalost práce s Linux OS, SQL, Java EE a orientace v problematice sítí
  • Instalace, konfigurace a administrace Kubernetes platformy
  • Zkušenosti s IBM HTTP server / Apache / nginx a provozem aplikací v kontejnerech (Docker) včetně monitoringu kontejnerů (Grafana, Prometheus, ELK stack výhodou)
  • Zkušenosti s verzovacími a workflow management nástroji -Git, CI/CD pipeline
  • Zkušenosti s nástroji na orchestraci (Ansible, Teraform, UrbanCode Deployment, ArgoCD výhodou)
  • Aktivní praktická znalost skriptovacího jazyka (Bash, Python, Perl)
Jaké vlastnosti uvítáme?
  • Ochota učit se a dále se rozvíjet
  • Schopnost spolupracovat v rámci týmu
  • Analytické schopnosti, komunikační schopnosti
  • Samostatnost, pečlivost a aktivní přístup
  • Proaktivita a vyhledávání příležitostí na zlepšení ve svěřené oblasti
Technologie
Na stupnici 1 – 5 prosím vyjádřete úroveň své znalosti a praxe s technologií (1 junior – základní znalost; 5 senior – dlouholetá praxe v administraci dané technologie)

OpenStack
Linux
Kubernetes
Docker
NGINX
GIT
Redis
PostgreSQL
MS SQL
Kafka
ELK (Elastic Stack)
Kibana
Grafana
Prometheus (Monitoring)
InfluxDB
UCD (UrbanCode)
Argo CD
Azure DevOps
Ansible
Jenkins
SVN
Jira
Nexus
MQ
Apache
IBM WAS
IBM BPM
IBM IIB
Windows

Kontakt:
Jan Bartošík
[email protected] +420 732 710 518